Szukaj 0 Koszyk: Produkty - 0,00 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta i użytkownika jest Spółka CityFit sp. z o.o.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych (Małgorzata Jankowska), z którym Klient lub inna zainteresowana osoba może skontaktować się w formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem [email protected]
3. Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane teleadresowe organu są następujące: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. +48 22 53 10 440, Fax +48 22 53 10 441, e-mail: [email protected]; [email protected], strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
4. Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: a. Świadczenia usług opisanych w Regulaminie Sklepu. W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarzania choćby dane niezbędne do założenia profilu Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii zamówień. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług. b. W celu marketingowym, który obejmuje: i. przesyłanie newslettera, informacji o konkursach lub promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących produktów, ii. geolokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe, iii. łączenie danych Klienta lub użytkownika z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań, lub preferencji, aby dopasować komunikaty marketingowe do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Klienta (tzw. profilowanie), iv. utrzymywanie, wyświetlanie strony internetowej lub komunikowanie się przez nią. c. W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą: i. rozwój i ulepszanie usług Administratora, ii. kontaktowanie się oraz interakcja z Tobą (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie), iii. zarządzanie promocjami i konkursami, w których Klient lub użytkownik bierze udział, iv. dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje, v. wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.
2. Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Klienta lub użytkownika udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z nimi. Do danych takich należą: a. Dane podawane podczas rejestracji w Sklepie: imię, nazwisko, adres, (opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, b. Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Klienta usług – np. udostępniane przez innych administratorów, jeśli Klient loguje się przy wykorzystaniu swoich profili z innych witryn jak w przypadku Facebooka, dane dotyczące historii zakupów, dane dotyczące złożonych reklamacji, c. Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, d. Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Klienta lub użytkownika podczas przeglądania strony www.
3. Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty: a. Spółki z grupy kapitałowej Administratora. Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu świadczyć usługi na rzecz Klientów i użytkowników, organizować akcje promocyjne czy zarządzać systemami informatycznymi używanymi do sklepu. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ich funkcji i zgodnie z zawartymi umowami. b. Zaufani Partnerzy. Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy: i. Usług związane z technologią (na przykład wsparcie strony www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług), ii. Usług marketingowych, iii. Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych, iv. Usług związanych z przetwarzanie płatności, w tym płatności z kart kredytowych, v. Usług kurierskich.
4. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
5. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
6. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Klient lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Klient lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
1) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
4) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
1) w przeglądarce Chrome
2) w przeglądarce Firefox
3) w przęglądarce Internet Explorer
4) w przeglądarce Opera
5) w przeglądarce Safari
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
a. Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
b. Uzasadniony interes Administratora.
c. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).

5. PRAWA KLIENTA i UŻYTKOWNIKA (tutaj zmiana tytułu)

1. Klient i użytkownik mają prawo: a. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, b. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora, c. Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
2. Klient lub Użytkownik ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub na wysyłkę newsletteru. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

6. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).
3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
4. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Internetowego.
5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
8. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
9. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.
10. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. c. Certyfikat SSL.
4. Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: [email protected]

Ulubione Kontakt z nami
Proszę najpierw się zalogować

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Zgadzam się na przechowanie na moim urządzeniu tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych podczas korzystania przeze mnie ze strony, a zapisanych w plikach cookies, w tym na profilowanie zgodnie z pkt 2 podpunkt 1 Polityki prywatności, jak również w celach analitycznych przez CityFit sp. z o.o. i jego partnerów zgodnie z pkt 2 podpunkt 3 Polityki prywatności.